Jak założyć własną działalność gospodarczą?

Prowadzenie własnej firmy może być interesującą opcją dla osób, które chcą uniknąć pracy na etacie. Jednak zakładając własną działalność gospodarczą, należy mieć plan, czas i być zdeterminowanym. Jednoosobowa firma może stanowić świetną alternatywę dla tych, którzy pragną pracować na własny rachunek.

Pierwszym krokiem w założeniu własnej działalności gospodarczej jest określenie, czym dokładnie zamierza się zajmować. Następnie należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Można to zrobić elektronicznie lub tradycyjnie, wypełniając odpowiedni dokument w urzędzie gminy.

W celu rejestracji firmy w CEIDG konieczne jest podanie kilku informacji, takich jak: adres firmy, NIP, PESEL, kod działalności zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności, adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie), rodzaj opodatkowania, data rozpoczęcia działalności oraz dane rachunków bankowych.

Dużym ułatwieniem dla przyszłych przedsiębiorców jest to, że złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG-1 wiąże się z jednoczesnym zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS i naczelnika urzędu skarbowego. Po zarejestrowaniu działalności w CEIDG, przedsiębiorca może rozpocząć swoją działalność.

Warto wspomnieć o możliwości prowadzenia tzw. działalności nierejestrowanej, jeśli uzyskane przychody nie przekraczają połowy minimalnego wynagrodzenia i podatnik w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej.

Następny krok to wybór odpowiedniej formy opodatkowania. Nowi przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy:

  • Opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej - 17% lub 32%. Ta forma nie wymaga osobnego zgłoszenia do urzędu skarbowego, ponieważ przyznawana jest automatycznie.
  • Opodatkowanie według jednolitej stawki podatku liniowego 19% - przedsiębiorca powinien powiadomić urząd skarbowy o wyborze tej formy. Jednolita stawka jest korzystna w przypadku przekroczenia drugiego progu podatkowego, ponieważ stawka podatku pozostaje na stałym poziomie bez względu na wysokość dochodów.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjowanych - podatku płaci się tylko od przychodu, ale nie wszyscy przedsiębiorcy mogą wybrać tę formę. W tym przypadku nie można odliczać kosztów uzyskania przychodów.
  • Karta podatkowa

Kolejnym istotnym etapem jest zarejestrowanie się w ZUS. Należy wypełnić formularz ZUS ZUA, aby zgłosić się do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych, lub ZUS ZZA, jeśli osoba podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Dodatkowo, przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność, mogą skorzystać z tzw. "ulgi na start", która pozwala na zwolnienie z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 6 miesięcy kalendarzowe od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Ostatnim krokiem w procesie założenia działalności jest rejestracja do VAT. W tym celu należy złożyć deklarację VAT-R, która umożliwia zarejestrowanie się lub aktualizację danych dotyczących podatku od towarów i usług (VAT). Przedsiębiorca może wtedy zdecydować, czy chce być czynnym podatnikiem VAT, czy zostaje z niego zwolniony na mocy ustawy. Formularz zawiera także pola potrzebne do rejestracji do transakcji wewnątrzwspólnotowych (VAT-UE).

Kontakt

Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

+48 6667 464 566

biuro@biurobkn.pl

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku

8.00-16.00